BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Fundacja „Nasze Srebrne Lata” zaprasza Seniorów do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. Porady odbywają się w biurze Fundacji w Śródmieściu Warszawy w środy w godz. 16.30 – 18.00

Zapisy prowadzimy pod nr tel. 22 623 81 52