Zarząd Fundacji


 

Milena Orzechowska – Prezes Zarządu – Założycielka Fundacji

Edwin Truksa – V-ce Prezes Zarządu

Alicja Nogaj – Sekretarz Zarządu