Do Wolontariuszy


Drodzy Wolontariusze!

Wolontariat to bezinteresowne i dobrowolne niesienie pomocy innym w ramach wolnego czasu .
Zapraszamy Was serdecznie do współpracy na rzecz podnoszenia jakości życia seniorów.
Wasza praca zaowocuje satysfakcją, wdzięcznością, będzie możliwością poznania fantastycznych osób.
 

Wolontariat w Fundacji ma następujące formy :

1. Wspieranie osób starszych

– Odwiedzanie osób starszych w domach
– dotrzymywanie towarzystwa
– czytanie
– robienie zakupów
– pomoc w drobnych pracach domowych
– załatwianie spraw urzędowych
– towarzyszenie w wizytach u lekarzy
– towarzyszenie w spacerach

2. Pomoc w pracach organizacyjnych Fundacji:

– Dostarczanie informacji o aktualnych projektach grantowych
– Pomoc w przygotowywaniu projektów
– Pomoc w organizacji imprez charytatywnych
– Udział w publicznych zbiórkach pieniędzy na rzecz Fundacji
– Dystrybucja materiałów informujących o działalności Fundacji

Fundacja oferuje :

– Udział w szkoleniach i warsztatach
– Opiekę koordynatora wolontariatu
– Pracę w przyjaznym zespole
– Możliwość rozwoju osobistego poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym
– Ubezpieczenie NW i OC