WSPIERAJ NAS


Szanowni Państwo,

Celem Fundacji „Srebrne Lata” jest pomoc seniorom w tworzeniu warunków godnego życia, działanie na rzecz szanowania i ochrony ich praw.
Wsparcie Państwa i pomoc dla naszych zamierzeń i działań statutowych jest bardzo ważne dla naszych rzeczywistych możliwości.
Cenne są wszystkie środki i pomysły, które możecie Państwo zaoferować z myślą o tym, aby osobom starszym żyło się lepiej, by mogły liczyć na opiekę i wsparcie, by budowane były więzi służące realizacji ich zainteresowań oraz wzajemnej samopomocy.
Środki finansowe prosimy przekazywać na rachunek bankowy Fundacji w PKO BP nr

84 1020 1156 0000 7902 0130 3783

Serdecznie dziękujemy za każde udzielone przez Państwa wsparcie naszych działań.